Виховна робота у КЗ КОР «Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот» визначається Концепцією системи національної освіти і виховання учнівської молоді, Програмою розвитку закладу на 2017-2019 н.р. та спрямована на становлення демократично орієнтованої, але відповідальної, моральної і самодостатньої особистості, на гуманізацію, наповнення навчально-виховного процесу толерантними, взаємошанобливими стосунками між усіма його учасниками. Виховна робота – одна із головних ланок навчально-виховного процесу.
Головна мета виховної роботи у ліцеї-інтернаті:
• поліпшення патріотичного виховання ліцеїстів;
• виховання всебічно розвинутої, високоосвіченої, соціально активної
особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття відповідальності, високої духовності;
• набуття учнями соціального досвіду, забезпечення духовно-морального
розвитку, виховання високої політичної культури та трудової моралі;
• запобігання негативному впливу на свідомість ліцеїстів інформації, яка
містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує паління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;
• пропагування переваг здорового способу життя;
•формування соціально активної, здорової та духовно багатої особистості.
Мета, принципи та основні завдання виховної роботи у навчальному закладі реалізовуються за такими напрямками:
• Організаційна робота, що передбачає документально-регламентне забезпечення виховної роботи зі учнями, проведення засідань і нарад педагогічних та учнівських колективів, призначення і організацію роботи вихователів виховних груп, класних керівників та керівників гуртків.;
•Культурно-масова робота, що передбачає організацію календарних,
професійних і загальноліцейських свят, концертів і театральних вистав,
інтелектуальних ігор, оглядів-конкурсів художньої самодіяльності учнів, змістовного дозвілля ліцеїстів.
З метою реалізації творчого й інтелектуального потенціалу обдарованої молоді, пропаганди художньо-естетичного виховання ліцеїстів, формування в них патріотичних почуттів. Переяслав-Хмельницькою міською радою молодих лідерів було проведено ряд заходів, активними учасниками яких були ліцеїсти.
Реалізація «Програми розвитку закладу за 2017-2018 навчальний рік».
Протягом всього навчального року особлива увага приділялася реалізації напрямку національно-патріотичного виховання, головною метою якого є формування свідомого громадянина, патріота, набуття молодим поколінням соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді потреби й уміння жити в громадянському суспільстві.
Відповідно до програми та річного плану роботи реалізовані таки проекти: «Патріотичний марафон» та робота волонтерського загону «Довіра».
 Презентація військово-спортивного профілю та урочисте відкриття закладу.
 Відвідування прем’єри фільму «Червоний».
 Організація екскурсійної поїздки до військової частини №А3085 смт. Дівички.
 Організація концертної програми для воїнів АТО, які перебувають на реабілітації в Українському медико-реабілітаційному центрі ветеранів с. Циблі.
 Першість ліцею-інтернату «Патріот» із спортивного багатоборства
 Відкритий чемпіонат з настільного тенісу присв’ячений пам’яті Героя АТО, випускника ліцею-інтернату Домашенко Олександра.
 Чемпіонат ліцею-інтернату із армспорту.
 Заходи присв’ячені 4-річниці створення Національної гвардії України. Спільно із в/ч 3070 національної гвардії України.
 Відвідування презентації книги «Простір прихованого» Р.Товкайло (нотатки з військового шпиталю).
 Організація акції «Пам’ятаємо про подвиг солдата», прибирання меморіального комплексу воїнам-афганцям.
 Спільна акція до великодніх свят із в/ч 3070 «Писанка єднання».
 Чемпіонат ліцею-інтернату «Патріот» із стрілкового спорту на кубок командира військової частини А3085.
Реалізація проекту «Добрі справи» у рамках роботи волонтерського загону закладу «Довіра»:
 Акція «З турботою про Вас» до Дня людей похилого віку поїздка до геріатричного центру м.Переяслав-Хмельницький.
 Проведення інформаційно-просвітницьких акцій за участю учасників навчально-виховного процесу до Дня миру та Дня спонтанного прояву доброти.
 Акція «Стосується кожного» до Дня боротьби із СНІДом.
 Доброчинна акція до Дня св. Миколая «Промінчики добра». Привітання дітей міста із сіме’й соціально-вразлих категорій.
 Благодійна акція, спільно із молодіжним рухом «Абстрім» до Дня щастя.
 Благодійна акція для вихованців реабілітаційного закладу «Калинка»
Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мали змогу розвивати через роботу у ліцейському учнівському самоврядуванні.
Учнівський комітет ліцею-інтернату складався із 45 чоловік і об’єднував в собі такі центри: центр «Старостат», центр «Знання», центр «Бережливість», рада спального корпусу. центр «Дозвілля, інформації і преси», центр «Спорту та збереження здоров’я», центр «Гігієни і санітарії», центр «Шефський», волонтерський загін «Довіра». Кожним центром розроблено плани роботи і згідно з ними проводилися ті чи інші заходи. Щомісяця проводилися засідання активу, щотижня засідання комісій. Результативною була робота центру преси та дозвілля (керівник Костюк Л.А.), центру спорту і збереження здоров’я (керівник Степаненко В.І.), волонтерського загону «Довіра» (керівник Павленко Н.М.). Серед учнів, що були активними членами «Ліцейської громади», слід відмітити Дурицького Сергія, Касьянову Олександру, Кутову Дарину, Демченко Катерину, Яковенка Олександра, Ткаченко Оксану, Іванченко Марину, Василевич Юлію, Єжик Сергія, Перчук Валентину та інші.
Результати рейтингу класів за 2017-2018 н.р.
5 клас 1505 ліців
6 клас 1530 ліців (ІІІ місце)
7 клас 1510 ліців
8 клас 1470 ліців
9 клас 1220 ліців
10 клас 2100 ліців (ІІ місце)
11 клас 2165 ліців (І місце)
Проведення виховної роботи у виховних групах
Метою виховної роботи в учнівському колективі є формування громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.
Виховна робота у виховних групах передбачала реалізацію наступних завдань:
1) формування соціального інтелекту й виховання на цій основі духовності й моральності;
2) виховання поважного відношення до праці, працьовитості;
3) посилення роботи із правового виховання ліцеїстів ;
4) підвищення рівня успішності, дотримання мовної дисципліни;
5) розвиток учнівського самоврядування в групі.
Для реалізації цих завдань у виховних групах були розроблені плани виховної роботи, що охопили усі напрямки виховання та були затверджені директором ліцею-інтернату. Багато уваги приділяється в ліцеї-інтернаті роботі вихователів виховних груп. Вони – організатори і координатори всієї роботи в групі. Робота вихователів спрямована на творчий розвиток ліцеїстів, їх самовдосконалення, самоосвіту, на набуття навичок господарювання. На це направленні заходи, що проводиться у виховних групах.
Основні завдання на 2018-2019 н.р.
 Впровадження нових форм і методів співпраці та взаємодії з батьками.
 Вироблення нової системи організації та проведення самопідготовки учнів, залучаючи і учнів, які проживають у місті.
 Організацію змістовного дозвілля учнів, пошук нових його форм (маршрути «вихідного дня», тематичні екологічні екскурсії тощо).
 Проведення заходів, спрямованих на піднесення моральності в суспільстві, правової культури ліцеїстів, патріотичного та родинно-сімейного виховання.
 Зміцнення трудової дисципліни, вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання.
 Просвітницьку діяльність, спрямовану на формування негативного ставлення до протиправних діянь, профілактику шкідливих звичок, вироблення ціннісного ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.
 Сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю внутрішніх мотивів її самовдосконалення, розвитку здібностей на кожному з вікових етапів.
 Пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих учнів.
 Формування здорового способу життя.
 Запровадження на постійній основі проведення «години соціального педагога» у кожній виховній групі один раз на місяць.
 Посилення контролю за організацією відвідування учнів вдома, обстеження житлово – побутових умов дітей пільгових категорій та своєчасним наданням інформації вихователям.
 Проведення соціально-психологічного супроводу учнів ліцею-інтернату з урахуванням типу обдарованості, соціального та психологічного станів.