Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми “Формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, здатного побудувати громадянське суспільство на засадах гуманізму, демократії, свободи, толерантності, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін” та виконання наступних завдань:
-поєднання навчально-виховної роботи з науково-методичною, науково-дослідницькою;
-використання поряд з традиційними методами та формами навчання і виховання інноваційних педагогічних технологій.
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в ліцеї-інтернаті була створена науково-методична рада, до складу якої ввійшли директор ліцею-інтернату, заступник директора з навчальної роботи, керівники ліцейських методичних об’єднань.
У 2018-2019 н.р. ЛМО учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з інформатики, англійської мови активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.
Основні завдання на 2018-2019 н.р.:
1.Надання методичної, практичної допомоги педагогічним працівникам стосовно національно-патріотичного виховання ліцеїстів.
2.Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження іноваційних технологій.
3.Продовження краєзнавчої дослідницької роботи учнів у співпраці з науковцями НІЕЗ «Переяслав».
4. Організація співпраці КЗ КОР “Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот» з наступними організаціями та установами:
1.Управління поліції у місті Переяславі-Хмельницькому.
3. Підрозділ ДС ДНС у місті Переяславі-Хмельницькому.
4.Переяслав-Хмельницький міськрайонний об’єднаний військовий комісаріат.
5.в/ч А2030 с. Дівички.
6.в/ч 3070 Навчального центру Національної гвардії України с. Старе.
7.ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Г.Сковороди”.
8. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
9.Інститут освіти дорослих АПН України.
10.Лабораторія інтернатних закладів Інституту модернізації змісту освіти АПН України.
11.Обласний центр цивільного захисту у Київській області.
12.НІЕЗ “Переяслав”.
13.Військові вищі навчальні заклади України (у перспективі).
14.ВНЗ, підпорядковані МВС України та МНС України, СБ України.
15.Відділ СБУ міста Переяслава-Хмельницького у Київській області.
16.Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.
5.Опрацювання педагогами науково-методичної літератури з питань національно патріотичного виховання.
Робота методичних об’єднань
у 2018-2019 н.р.
 Природничо-математичного циклу – голова Роман А.В.
 Гуманітарного циклу – голова Тищук О.В.
 Класних керівників – голова Басюк С.М.
 Вихователів – голова Горбаченко І.В.

7 ПРОСТИХ СПОСОБІВ ЗРОБИТИ КОЖЕН УРОК ЦІКАВИМ ТА КОРИСНИМ

10 порад ЗНОшнику

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ У РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ Як скласти план-конспект уроку?

ПОРАДИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ДОВІРИ МІЖ ПРОБЛЕМНИМ ПІДЛІТКОМ І КЛАСНИМ КЕРІВНИКОМ

Рекомендації по підготовці до ЗНО

                                Структура методичної роботи ліцею-інтернату “Патріот”

МАН науково-дослідницькі роботи

Методичні напрацювання вчителів КЗ КОЗ «Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот»