1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

logo


top-1

top-2

top-3

top-4

Методлабораторія

ps

help
ssds
Поліція
pedpresa
MONMS
don
koipopk

jh7    Педагогічний колектив КЗ КОР «Переяслав-Хмельницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Указом Президента України «Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти», програмою «Освіта Київщини», власним Статутом, іншими правовими і нормативними документами.
Мета освітньої діяльності Комунального закладу Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» – створення, відтворення та розвиток сучасного освітнього простору, необхідного для становлення професійно зорієнтованої, життєво компетентної моральної молодої людини, яка матиме високий рівень загальної, психологічної та інформаційної культури.
Пріоритетною науково-методичною проблемою, над якою буде працювати школа-інтернат в 2015/2016 навчальному році, - це підвищення якості знань учнів і створення мотивації успіху на основі впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій.

ПЕРЕЛІК ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ_ІНТЕРНАТУ
У поточному навчальному році головними завданнями закладу є:
1.Формування творчого колективу вчителів-однодумців.
2. Підвищення рівня якості навчання учнів шляхом удосконалення роботи по впровадженню інноваційних педагогічних технологій.
3. Забезпечення ефективності уроку як основної форми навчально-виховного процесу.
4. Створення системи виховної роботи, спрямованої на формування згуртованого учнівського колективу.
5. Турбота і фізичне здоров'я кожного учня.
6. Виховання громадянина, патріота України, формування і закріплення традицій українського народу.
7. Розвиток гармонійних відносин між учителем і учнем.
З 2014 року планується проведення дослідно-експериментальної роботи на Всеукраїнському рівні з впровадження дистанційної форми навчання.

P1010101

 

Методична робота в школі будується на досягненнях науки, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
У школі діє один методичний кабінет з навчально-виховної роботи з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.
Головною метою в методичній роботі школи є: навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти, згідно з чим і працювали методичні структури школи.
З метою якісної та ефективної організації проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в школі працюють методичні структури:
- методична рада (кер.Козій В.В.);
- методичні об"єднання:
- учителів початкових класів (кер.Левченко С.М.);
- класних керівників (кер.Зіброва Л.І.);
- учителів природничо-математичного циклу (кер. Курило С.В.);
- учителів гуманітарного циклу (кер.Кабаняча Л.М.);
- вихователів школи-інтернату (кер.Дігтяр Л.П.)
Продовж декількох років методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності.
Щороку проводяться предметно-тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалюють знання з навчальних дисциплін, представляють свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.
Усі засідання методичних об"єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:
- результати навчально-виховної роботи:
- динаміку зростання (спаду) успішності учнів;
- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;
- діяльність членів методичних комісій щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;
- аналіз стану викладання предметів:
- стан виконання навчальних планів і програм;
- інновація, її ефективність;
- апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів;
- стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості;
- робота факультативів, наукових товариств, гуртків;
- стан позакласної роботи вчителів з предметів;
- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;
- аналіз роботи за рік та перспективне планування.
Бібліотекар школи дбає про науково-методичне забезпечення роботи методичних комісій, знайомить учителів з новинками методичної та науково-педагогічної літератури, робить бібліотечно-бібліографічні огляди.
Систематично проводититься внутрішкільна методична робота з питань:
1) Самоосвіта педагогічних працівників ;
2) Атестація і творчі звіти педагогів :
3) Курсова перепідготовка ;
4) Семінари-практикуми (шкільні, міські, обласні);
5) Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;
7) Участь у роботі предметних декад;
8) Випуск друкованої продукції з авторськими та інноваційними матеріалами з досвіду роботи педагогів;
9) Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;
10)Робота з учнями щодо підготовки до Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в 2014-15 навч. році;
11) Поповнення матеріалами методичного кабінету навчально- виховної роботи.
12). Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів;
13). Участь учнів та вчителів у конкурсах, тренінгах, конференціях.

Інформація про педагогів 2014 р.

 

 

patriot

Прозоро і відкритоznodpadovira2shevchenko

 

569798
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Вього
290
2762
43513
569798

Время: 2018-07-21 13:23:29