1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

logo


top-1

top-2

top-3

top-4

ps

Шкільний світ

help
ssds
Поліція
pedpresa
MONMS
don
koipopk


fasadВ основу діяльності школи-інтернату покладено принципи доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних та релігійних об'єднань. Проте принцип демократизації має у закладі чи не найголовніше значення, де учень і вчитель діють як рівноправні громадяни.
Одним з напрямків роботи педагогічного колективу є переорієнтація освіти з академічних досягнень на особистість учня, що вимагає використання нових принципів організації навчально-виховного процесу.
Так, головним завданням закладу протягом всього часу його існування є формування життєвої компетентності учнів. За умови формування цієї діяльності робота педагогічного колективу спрямовується на розвиток у учнів теоретичного мислення, що відтворює зміст різноманітних форм суспільної свідомості. Тому діяльність педагогів зосереджена на створенні нових завдань для учнів і засобів їх реалізації. Розв'язання цих актуальних проблем здійснюватиметься за допомогою застосування нових педагогічних технологій, серед яких інтерактивні технології навчання, спільна праця з академією педагогічних наук України. Роки перебування в школі повинні стати для старшокласників не підготовкою до життя, а власне життям. Таке інноваційне бачення філософії освіти в закладі зумовлене певною невідповідністю традиційної освітньої системи вимогам постіндустріального суспільства, що дорівнює освіченості особистості: учень має здобути не просто знання, уміння й навички, ґрунтовані на них та на досвіді, цінностях, компетентності, а і мати здатність до постійного навчання, прагнення успіху, уміння зробити власний вибір та визначити мету, вміти оперувати мовними, технічними науковими знаннями. Саме застосування інтерактивних методів навчання в школі-інтернаті висуває такі пріоритети діяльності закладу, як:
орієнтація на виховання вільної, конкурентоспроможної особистості, здатної до критичного мислення, самостійного розв'язання життєвих проблем, активної діяльності й презентації себе на ринку праці;
учень-суб'єкт, партнер у навчально-виховному процесі;
вихід на індивідуальну життєву траєкторію розвитку і саморозвитку, врахування інтересів та потреб дітей;
реалізація принципу "від минулого до сучасного", розвиток інноваційної культури учня, критичного мислення, здатність до неперервної самоосвіти й життєтворчості.
 

У 2015-2016 н.р. у школі-інтернаті навчається 215учні. У вересні 2013 р. навчання розпочала початкова ланка, з 1-го класу діти вивчають англійську мову. Структура старшої школи – це загальноосвітні класи та класи із профільним навчанням історичного та математичного напрямків.

Учні школи-інтернату - активні учасники та переможці предметних олімпіад з базових дисциплін, як міського так і всеукраїнського рівнів, беруть активну участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, конкурсів «Колосок», «Кенгуру». Велика увага приділяється профілізації навчально-виховного процесу, а особливо математичному напрямку. У поточному навчальному році маємо 11 класів. 

 

Класи

Кількість учнів

5

24

6

17

7

21

8

27

9

26

10 військово-спортивний  профіль

28

11 математичний профіль

 

20

 

Всього

163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patriot

Прозоро і відкритоznodpadovira2shevchenko

 

569823
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Вього
315
2787
43538
569823

Время: 2018-07-21 13:31:26